Privacy verklaring.

In deze privacy verklaring van KOOZIE gevestigd aan Van der Takstraat 51 te ROTTERDAM, omschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij opvragen en voor welke doeleinden.

Contactgegevens

Jellie Pijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van Koozie Rotterdam. Zij is te bereiken via info@koozierotterdam.nl.

Verwerking en gebruik persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Curriculum Vitae (CV)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten.
  • Verzenden van een (nieuws)brief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en verstrekken deze nimmer aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Of als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

In onderstaande gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers: wij maken gebruik van omgevingen van leveranciers zoals website beheerders, hosting bedrijven en omgevingen voor het uitvoeren van testen ten behoeve van training en coaching.

Accountant/boekhouder: de gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan de accountant of boekhouder. 2/2

Loonadministratie/subsidieaanvraag: Ten behoeve van de verwerking van loongegevens en/of subsidie aanvragen worden gegevens verstrekt aan de verwerker in deze.

Het bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat als u een klacht heeft?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, via info@koozierotterdam.nl.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring is opgesteld op 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal deze bekend gemaakt worden via de website www.koozierotterdam.nl.